Med verkligheten som grund

Jag skriver berättelser som jag tycker är angelägna och som berättar något om vår tid. Länge skrev jag mest ungdomsböcker, men på senare tid skriver jag också för vuxna och på så kallad lättläst svenska.

Oftast är det verkligheten som inspirerar mig. Kanske beror det på att jag också är journalist. Läs gärna mina böcker, men inte alla på en gång. De handlar ofta om tunga ämnen.

De senaste åren har mina böcker i allt högre grad utspelat sig i länder där mänskliga rättigheter inte är en självklarhet. För mig känns det viktigt att visa på hur världen ser ut.

Vill du veta mer om mig? Här är svar på frågor som jag brukar få.

 

Priser och utmärkelser som jag har fått

2010: på bokmässan i Göteborg 2010, Stiftelsen Teskedsordens litteraturpris för boken I gryningen tror jag att mamma ska väcka mig. Boken belönades för att vara skriven i stiftelsens anda ”För tolerans Mot fanatism” och motiveringen löd: ”En skakande roman om den unga Ombeni, om hennes upplevelser i konflikternas Kongo och om att komma som ensam ung kvinna till Sverige. Varifrån inspirationen har hämtats? Från verkligheten, bara från verkligheten!”

2011: Landstinget i Uppsala läns litteraturstipendium för ett skönlitterärt projekt som handlar om Linnélärjungen Daniel Solander och Linnés dotter Lisa Stina.

2011: Uppsala kommuns kulturstipendium med motiveringen: ”för hennes förmåga att på ett inkännande vis gestalta barns och ungas uppväxtvillkor och för att hon ger röst åt människor från olika delar av världen som utsätts för orättvisor och förtryck”.

2013: Fadimes minnesfonds Fadimepris med motiveringen: ”Christina Wahldén har sedan 1990-talet journalistiskt och i romanform belyst förtrycket av flickor och unga kvinnor i hederns namn. Därigenom har hon bidragit till att frågan om hedersrelaterat våld ses som det allvarliga samhällsproblem det är, och inte som ett svårhanterligt problem i vissa marginaliserade grupper. Christina Wahldén skildrar i sina romaner insiktsfullt människor som utsätts för hedersrelaterat förtryck. Det är av särskilt värde att romanerna vänder sig till ungdomar eftersom de då har en beredskap om de stöter på dessa problem själva, genom sina kompisar eller i den yttre bekantskapskretsen.”

 

Mina tidigare och nuvarande uppdragsgivare

Karlstads universitet: undervisat i kriminaljournalistik under 2002-2007.

Linnéuniversitetet: handledare på Fojo, Fortbildning för journalister, i projekt om grävande journalistik 2013.

Norstedts förlag: ger ut mina vuxenböcker från 2014.

Nypon förlag: ger ut mina böcker på lättläst svenska sedan 2010.

Postmuseum: Intervjuer till utställningen Jag är här, invigs 2014.

Rabén & Sjögren: ger ut mina barn- och ungdomsböcker sedan debuten 1998.

Sida: lättlästa böcker i samarbete med Vilja förlag, 2014-

Stiftelsen Tryggare Sverige: dokumentation av seminarier under Nationella Brottsofferveckan samt under Almedalsveckan 2013-

Svenska Dagbladet: arbetade som nyhetsreporter där under 25 år fram till och med 2012. Under tio år kriminalreporter på tidningen.

Svenska Röda Korset: Under åtta månader 2008 och 2009 skrevs boken Du kan glömma bort ditt eget barn – kvinna i krig på uppdrag av Svenska Röda Korset. Boken var en del av 2010 års kampanj Rädda Mammorna och innebar två reportageresor till Demokratiska Republiken Kongo.

Tollare folkhögskola: undervisar i journalistik 2013-

Vilja förlag: lättlästa böcker för vuxna, 2013-

 

Ibland leder jag samtal

Moderatorsuppdrag:

  • Anna Lindhs minnesfond, 2010.
  • Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2012 och 2013.
  • Teskedsorden, 2013-

 

Sammanfattning
Med verkligheten som grund
Artikelns rubrik
Med verkligheten som grund
Om artikeln
Jag är författare och journalist som skriver lätt om saker som är svåra. Jag har gett ut över 30 böcker och har fått flera priser och utmärkelser. Vill du, kan jag besöka din skola.
Jag som skriver